ชมรมธรรมชาติพระเครื่อง
Pure science Amulet Club

รับตรวจสอบพิมพ์ทรงพระเครื่อง พุทธลักษณ์ พุทธศิลป์ รับตรวจสอบหาอายุพระเครื่องทุกชนิดด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 1600 เท่า ตรวจสอบแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในองค์พระ และใช้หลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในการสรุปอายุของพระเครื่อง โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการพระเครื่องมากว่า 40 ปี สามารถซักถามข้อสงสัยระหว่างการตรวจองค์พระได้ทันที

ขั้นตอนการตรวจสอบและออกใบรับรองพระแท้

1. ตรวจมิติและน้ำหนักของ
องค์พระ

2. ตรวจความถูกต้องของ
พิมพ์พระ

3. ตรวจสอบอายุพระด้วย
กล้องจุลทรรศน์ 1000 เท่า

4. ออกใบรับรองพระแท้ตาม
หลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

การนำพระเข้าตรวจสอบและออกใบรับรอง

  1. นำพระเครื่องมาตรวจสอบได้ที่ ชมรมธรรมชาติพระเครื่อง อาคารบางซื่อจังชั่น ชั้น 2 โซน A ห้อง 171-172 ถ.กำแพงเพชร 2 จตุจักร กรุงเทพฯ วันพฤหัส-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น.
  2. ทางชมรมฯ ไม่รับ-ส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งใดๆ ทุกกรณี
  3. พระเครื่องที่ตรวจสอบ ต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้มทุกชนิด อาทิ เลี่ยมพลาสติกกันน้ำ กรอบหรือตลับต่างๆ เพื่อความชัดเจนและสะดวกต่อการตรวจสอบอายุพระเครื่องด้วยกล้องกำลังขยาย 1600 เท่า
  4. สามารถซักถามข้อสงสัยระหว่างการตรวจสอบองค์พระได้ทันที
  5. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพิมพ์และอายุพระเครื่อง องค์ละ 100 บาท
  6. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและออกใบรับรองพระเครื่อง องค์ละ 600 บาท

ตัวอย่างการตรวจสอบหาอายุพระเครื่องตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ด้วยกล้องกำลังขยาย 1600 เท่า

พระสุพรรณยอดโถ วัดพระศรีมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
พระสุพรรณยอดโถ วัดพระศรีมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี

ภาพขยายการตรวจสอบมิติอายุขององค์พระและเส้นแพรไหมที่เกิดจากพลังพุทธคุณที่ปลุกเสก

ภาพที่ได้จากการส่องด้วยกล้องกำลังขยาย 1,600 เท่า
ภาพที่ได้จากการส่องด้วยกล้องกำลังขยาย 1,600 เท่า

ภาพขยายการตรวจสอบมิติอายุขององค์พระและเส้นแพรไหมที่เกิดจากพลังพุทธคุณที่ปลุกเสก

ภาพที่ได้จากการส่องด้วยกล้องกำลังขยาย 1,600 เท่า
ภาพที่ได้จากการส่องด้วยกล้องกำลังขยาย 1,600 เท่า

ตัวอย่างการตรวจสอบหาอายุพระเครื่องตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ด้วยกล้องกำลังขยาย 1600 เท่า

พระสมเด็จวัดระฆัง
พระสมเด็จวัดระฆัง

ภาพขยายการตรวจสอบมิติอายุขององค์พระและเส้นแพรไหมที่เกิดจากพลังพุทธคุณที่ปลุกเสก

ภาพที่ได้จากการส่องด้วยกล้องกำลังขยาย 1,600 เท่า
ภาพที่ได้จากการส่องด้วยกล้องกำลังขยาย 1,600 เท่า

ภาพขยายการตรวจสอบมิติอายุขององค์พระและเส้นแพรไหมที่เกิดจากพลังพุทธคุณที่ปลุกเสก

ภาพที่ได้จากการส่องด้วยกล้องกำลังขยาย 1,600 เท่า
ภาพที่ได้จากการส่องด้วยกล้องกำลังขยาย 1,600 เท่า