Slide 1

ชมรมธรรมชาติพระเครื่อง

ตรวจสอบพิมพ์พระเครื่อง ตรวจสอบอายุพระเครื่องด้วยกล้องกำลังขยาย 1600 เท่า ตรวจแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในองค์พระและสรุปอายุตามหลักวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งออกใบรับรองพระแท้

Slide 1

ชมรมธรรมชาติพระเครื่อง

ชมรมธรรมชาติพระเครื่องได้รับความไว้วางใจจากนักสะสมพระเครื่องชาวต่างชาติในการตรวจสอบพิมพ์และอายุพระเครื่อง รวมถึงการออกใบรับรองพระแท้ตามหลักวิมยาศาสตร์ธรรมชาติ

Slide 1

ตรวจสอบอายุพระเครื่องตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ด้วยกล้องกำลังขยาย 1600 เท่า

ตรวจสอบแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในองค์พระ และใช้หลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในการสรุปอายุของพระเครื่อง โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการพระเครื่องมากว่า 40 ปี

Slide 1

ใบรับรองพระแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ออกใบรับรองพระเครื่องแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการพระเครื่องมากว่า 40 ปี สามารถซักถามข้อสงสัยระหว่างการตรวจองค์พระได้ทันที

Slide 3

พระเครื่องสมเด็จโตพรหมรังสี

พระสมเด็จวัดระฆังสร้างโดย สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็นพระเครื่องที่มีผู้นิยมสูงสุดในประเทศไทย นักสะสมพระเครื่องต่างยกย่องให้เป็น “จักรพรรดิ์แห่งพระเครื่อง”

Slide 2

พระกำแพงซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่มีกนก

จากข้อสันนิษฐานที่น่าเชื่อถือได้สรุปว่า “พระซุ้มกอกำแพงเพชร” สร้างโดย พระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อครั้งดำรงพระยศผู้ครองเมืองชากังราว ในฐานะเมืองหน้าด่านสำคัญของอาณาจักรสุโขทัย

Slide 2

พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง

พระนางพญา ขุดพบครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๔๔๔ บริเวณด้านหน้าของวัดนางพญา ขณะสร้างปะรำพิธีในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลก

Slide 3

เหรียญหลวงปู่ศุข รุ่นแรก ปี2466

เหรียญเบญจภาคีพระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นที่นิยมของนักสะสมพระเครื่อง เป็นที่โด่งดังในเรื่องพุทธาคมเป็นอย่างมาก ถึงขนาดที่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ยังฝากตนเป็นลูกศิษย์

Slide
ที่สุดแห่งใบเซอร์พระเครื่องฯ ที่ต่างชาติยอมรับ ต้องแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และจับพุทธคุณได้
Slide
ค้นหาความลับบนพื้นเหรียญเบญจภาคี พระเกจิ ด้วยกล้อง 1,600x เห็นอะไรมากกว่าที่เคยเห็น กับ อ.คมภัควัฒน์
previous arrow
next arrow

ชมรมธรรมชาติพระเครื่อง
Pure Science Amulet Club

รับปรึกษาเกี่ยวกับพระเครื่องไทย เผยแพร่ความรู้ในเชิงอนุรักษ์พระเครื่อง รับตรวจสอบพิมพ์ทรงพระเครื่อง พุทธลักษณ์ พุทธศิลป์ รับตรวจสอบหาอายุพระเครื่องทุกชนิดด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 1600 เท่า ตรวจสอบแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในองค์พระ และใช้หลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในการสรุปอายุของพระเครื่อง พร้อมทั้งออกใบรับรองพระเครื่องแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการพระเครื่องมากว่า 40 ปี สามารถซักถามข้อสงสัยระหว่างการตรวจองค์พระได้ทันที

“การดูว่าพระแท้หรือพระปลอม พระมีอายุเท่าไหร่ คำตอบจะอยู่ในองค์พระ การตรวจสอบด้วยกล้องที่กำลังขยาย 1,600 เท่า เจาะให้เห็นเนื้อในองค์พระ เพื่อดูธรรมชาติที่เกิดขององค์พระ แล้วแปลค่าตามหลักวิทยาศาสตร์จึงมีความชัดเจนและน่าเชื่อถือกว่า”
น.ท. คมภัควัฒน์ อัมภาพรจิรสิน
(อาจารย์คม)
 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบพระเครื่อง

1. ตรวจมิติและน้ำหนักของ
องค์พระ

2. ตรวจความถูกต้องของ
พิมพ์พระ

3. ตรวจสอบอายุพระด้วย
กล้องจุลทรรศน์ 1000 เท่า

4. ออกใบรับรองพระแท้ตาม
หลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

การนำพระเข้าตรวจสอบและออกใบรับรอง

  1. นำพระเครื่องมาตรวจสอบได้ที่ ชมรมธรรมชาติพระเครื่อง อาคารบางซื่อจังชั่น ชั้น 2 โซน A ห้อง 171-172 ถ.กำแพงเพชร 2 จตุจักร กรุงเทพฯ วันพฤหัส-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น.
  2. ทางชมรมฯ ไม่รับ-ส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งใดๆ ทุกกรณี
  3. พระเครื่องที่ตรวจสอบ ต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้มทุกชนิด อาทิ เลี่ยมพลาสติกกันน้ำ กรอบหรือตลับต่างๆ เพื่อความชัดเจนและสะดวกต่อการตรวจสอบอายุพระเครื่องด้วยกล้องกำลังขยาย 1600 เท่า
  4. สามารถซักถามข้อสงสัยระหว่างการตรวจสอบองค์พระได้ทันที
  5. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพิมพ์และอายุพระเครื่อง องค์ละ 100 บาท
  6. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและออกใบรับรองพระเครื่อง องค์ละ 600 บาท

ตัวอย่างการตรวจสอบหาอายุพระเครื่องตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ด้วยกล้องกำลังขยาย 1600 เท่า

พระสุพรรณยอดโถ วัดพระศรีมหาธาตุ จ.สุพรรณบุรี
ภาพที่ได้จากการส่องด้วยกล้องกำลังขยาย 1,600 เท่า

ตัวอย่างใบรับรองพระแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ตัวอย่างใบรับรองพระแท้ ตามหลักวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างใบรับรองพระแท้ ตามหลักวิทยาศาสตร์

ชมรมธรรมชาติพระเครื่องได้รับความไว้วางใจจากนักสะสมพระเครื่องชาวต่างชาติในการตรวจสอบพิมพ์และอายุพระเครื่อง รวมถึงการออกใบรับรองพระแท้ตามหลักวิมยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยการส่องด้วยกล้องขยายที่มีกำลังขยาย 1,600 เท่า และการวิเคราะห์อายุพระเครื่องจากผู้เชี่ยวชาญพระเครื่องไทยที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี