เหรียญหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เหรียญพิมพ์จอบเล็ก ที่ระฤก ๒๔๗๘

วัดกำแพง กรุงเทพมหานคร

500,000 บาท

เหรียญหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เหรียญพิมพ์จอบเล็ก ลักษณะพิมพ์ทรงเป็นสี่เหลี่ยมยอดมนคล้าย “จอบขุดดิน” แบบหูในตัว ด้านหน้า ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อไปล่ นั่งสมาธิเต็มองค์ เหนือฐานอาสนะชั้นเดียว ภายในกรอบเส้นลวดนูน 1 ชั้น ด้านหลัง พื้นเรียบ มีอักษรไทยจารึกว่า “ที่ระฤก ๒๔๗๘”

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง