เหรียญหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เหรียญเสมาใหญ่ ที่ระฤก ๒๔๗๘

วัดกำแพง กรุงเทพมหานคร

400,000 บาท

เหรียญหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เหรียญเสมาใหญ่ ลักษณะพิมพ์ทรงแบบ “รูปใบเสมา” มีหูในตัว ด้านหน้า ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อไปล่ นั่งสมาธิเต็มองค์ เหนือฐานอาสนะชั้นเดียว ด้านหลัง พื้นเรียบ จารึกอักษร “ที่ระฤก ๒๔๗๘“

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง