เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์แจกกรรมการ ปี2460 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน
เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์แจกกรรมการ ปี2460 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน

เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์แจกกรรมการ ปี2460 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน

วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

500,000 บาท

เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์แจกกรรมการ ปี 2460 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน จัดอยู่ในชุดเบญจภาคีเหรียญพระพุทธยอดนิยมของเมืองไทย ที่ผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นพระแท้ สนใจชมพระองค์จริงได้ที่ร้านครับ

เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์แจกกรรมการ ปี2460 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ขยาย 1600 เท่า
เหรียญพระพุทธโสธร พิมพ์แจกกรรมการ ปี2460 เนื้อทองแดงกะไหล่เงิน ขยาย 1600 เท่า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง