ชมรมธรรมชาติพระเครื่อง
Pure Science Amulet Club


รับปรึกษาเกี่ยวกับพระเครื่องไทย เผยแพร่ความรู้ในเชิงอนุรักษ์พระเครื่อง รับตรวจสอบพิมพ์ทรงพระเครื่อง พุทธลักษณ์ พุทธศิลป์ รับตรวจสอบหาอายุพระเครื่องทุกชนิดด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 1000 เท่า ตรวจสอบแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในองค์พระ และใช้หลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในการสรุปอายุของพระเครื่อง พร้อมทั้งออกใบรับรองพระเครื่องแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการพระเครื่องมากว่า 40 ปี สามารถซักถามข้อสงสัยระหว่างการตรวจองค์พระได้ทันที

 

ปัจจุบันพระเครื่องไทยกำลังได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติ มีนักสะสมพระเครื่องไทยในหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น บรูไน ดูไบ ฮ่องกง และสวิสเซอร์แลนด์ เพราะนอกจากจะเช่าบูชาไว้เพื่อสะสม ชื่นชมในพุทธศิลป์และลวดลายศิลปะแบบไทยแล้ว ยังเชื่อว่าพระเครื่องไทยมีพระพุทธคุณอภิหารต่างๆ

ชมรมธรรมชาติพระเครื่องได้รับความไว้วางใจจากนักสะสมพระเครื่องชาวต่างชาติในการตรวจสอบพิมพ์และอายุพระเครื่อง รวมถึงการออกใบรับรองพระแท้ตามหลักวิมยาศาสตร์ธรรมชาติ โดยการส่องด้วยกล้องขยายที่มีกำลังขยาย 1,600 เท่า และการวิเคราะห์อายุพระเครื่องจากผู้เชี่ยวชาญพระเครื่องไทยที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี

 

น.ท. คมภัควัฒน์ อัมภาพรจิรสิน (อาจารย์คม)

อาจารย์คม หรือ นาวาอากาศโท คมภัควัฒน์ อัมภาพรจิรสิน อดีตนายทหารอากาศ หัวหน้าห้องสมุดโรงเรียนนายเรืออากาศ หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว อาจารย์คมได้มาก่อตั้ง “ชมรมธรรมชาติพระเครื่อง” ณ อาคารบางซื่อจังชั่น ชั้น 3 ห้อง 206

อาจารย์คมศึกษาการตรวจสอบพระแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องไทยที่อาจารย์คมสั่งสมมากว่า 40 ปี และจากการศึกษาของอาจารย์คมในการตรวจสอบพระแท้ เห็นว่าพระเครื่องแต่ละองค์มีธรรมชาติไม่เหมือนกัน การดูว่าพระแท้หรือพระปลอม พระมีอายุเท่าไหร่ คำตอบจะอยู่ในองค์พระ การตรวจสอบด้วยกล้องที่กำลังขยาย 1,600 เท่า เจาะให้เห็นเนื้อในองค์พระ เพื่อดูธรรมชาติที่เกิดขององค์พระ แล้วแปลค่าตามหลักวิทยาศาสตร์จึงมีความชัดเจนและน่าเชื่อถือกว่า

นอกจากการตรวจสอบและออกใบรับรองพระแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแล้ว อาจารย์คมยังได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องไทยทั้งทางด้าน พุทธศิลป์ และพุทธคุณ ตลอดจนประวัติของพระเครื่องต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์และสืบสานพระเครื่องไทยต่อไป


อาจารย์สุรสิทธิ์ บุญพรม (อาจารย์บอย)

อาจารย์สุรสิทธิ์ บุญพรม หรือที่วงการพระเครื่องรู้จักกันในชื่อ “อาจารย์บอย” ศึกษาและได้รับถ่ายทอดความรู้เรื่องพระเครื่องจากคุณแม่บุญธรรมผู้อยู่ในตระกูลช่างสิบหมู่ที่ร่วมสร้างพระสมเด็จฯ และถ่ายทอดองค์ความรู้สืบต่อกันมาตั้งแต่ในสมัยนั้น

นอกจากประสบการณ์และความรู้ด้านพระเครื่องที่สั่งสมมาเกือบ 20 ปีแล้ว อาจารย์บอยยังมีประสบการณ์กว่า 7 ปีในการใช้กล้องขยาย 1,600 เท่า ส่องวิเคราะห์พระแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกิดในองค์พระ และเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบพระเครื่องและออกใบรับรองพระแท้ของกลุ่มเอราวัณกำลังแผ่นดิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพระมานับหลายพันองค์อีกด้วย

ปัจจุบันอาจารย์บอยได้ร่วมกับอาจารย์คมก่อตั้ง “ชมรมธรรมชาติพระเครื่อง” เพื่อตรวจสอบและออกใบรับรองพระแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ รวมถึงถ่ายทอดความรู้การตรวจสอบพระแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ