ชมรมธรรมชาติพระเครื่อง
Pure science Amulet club

รับตรวจสอบพิมพ์ทรงพระเครื่อง พุทธลักษณ์ พุทธศิลป์ รับตรวจสอบหาอายุพระเครื่องทุกชนิดด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 1600 เท่า ตรวจสอบแร่ธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในองค์พระ และใช้หลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในการสรุปอายุของพระเครื่อง พร้อมทั้งออกใบรับรองพระเครื่องแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ รับรองโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในวงการพระเครื่องมากว่า 40 ปี สามารถซักถามข้อสงสัยระหว่างการตรวจองค์พระได้ทันที

ขั้นตอนการตรวจสอบและออกใบรับรองพระแท้

1. ตรวจมิติและน้ำหนักของ
องค์พระ

2. ตรวจความถูกต้องของ
พิมพ์พระ

3. ตรวจสอบอายุพระด้วย
กล้องจุลทรรศน์ 1000 เท่า

4. ออกใบรับรองพระแท้ตาม
หลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

การนำพระเข้าตรวจสอบและออกใบรับรอง

  1. นำพระเครื่องมาตรวจสอบได้ที่ ชมรมธรรมชาติพระเครื่อง อาคารบางซื่อจังชั่น ชั้น 2 โซน A ห้อง 171-172 ถ.กำแพงเพชร 2 จตุจักร กรุงเทพฯ วันพฤหัส-วันอาทิตย์ เวลา 10.00-19.00 น.
  2. ทางชมรมฯ ไม่รับ-ส่งพระเครื่องทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งใดๆ ทุกกรณี
  3. พระเครื่องที่ตรวจสอบ ต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้มทุกชนิด อาทิ เลี่ยมพลาสติกกันน้ำ กรอบหรือตลับต่างๆ เพื่อความชัดเจนและสะดวกต่อการตรวจสอบอายุพระเครื่องด้วยกล้องกำลังขยาย 1600 เท่า
  4. สามารถซักถามข้อสงสัยระหว่างการตรวจสอบองค์พระได้ทันที
  5. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบพิมพ์และอายุพระเครื่อง องค์ละ 100 บาท
  6. ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและออกใบรับรองพระเครื่อง องค์ละ 600 บาท

ตัวอย่างใบรับรองพระแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ใบรับรอง พระลีลาเม็ดขนุน เนื้อดินกรุกำแพงเพชร
ใบรับรอง พระลีลาเม็ดขนุน เนื้อดินกรุกำแพงเพชร
ใบรับรอง พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ไหล่จุด
ใบรับรอง พระหลวงปู่ทวด เนื้อว่าน พิมพ์ใหญ่ไหล่จุด
ใบรับรอง พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์กรุสองคลอง
ใบรับรอง พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์ทรงเจดีย์กรุสองคลอง
ใบรับรอง พระวัดระฆัง พิมพ์ผงสุพรรณบรรจุกริ่ง เนื้อดำ
ใบรับรอง พระวัดระฆัง พิมพ์ผงสุพรรณบรรจุกริ่ง เนื้อดำ
ใบรับรอง พระวัดระฆัง พิมพ์พระซุ้มกอมีกนกบรรจุกริ่ง เนื้อดำ
ใบรับรอง พระวัดระฆัง พิมพ์พระซุ้มกอมีกนกบรรจุกริ่ง เนื้อดำ
ใบรับรอง พระวัดระฆัง พิมพ์นางพญาบรรจุกริ่ง เนื้อดำ
ใบรับรอง พระวัดระฆัง พิมพ์นางพญาบรรจุกริ่ง เนื้อดำ