พระเหรียญ


พระเหรียญมีครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการจำลองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูป พระคณาจารย์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนผู้ที่ควรเคารพ นำมาแกะลวดลายทำแม่พิมพ์ เพื่อปั๊มหรือหล่อลงในแผ่นโลหะให้ปรากฏรูปที่ต้องการ

พระเหรียญ เหรียญแรกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกและพระราชทานในงานสมโภชพระพุทธชินสีห์ ในวโรกาสเสด็จกลับจากยุโรป เป็นเหรียญพระพุทธที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางทั้งในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่อง

เหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยจัดสร้างในปี พ.ศ.2458 เป็นเหรียญพระพุทธวิริยากร (จิตร ฉฺนโน) เจ้าอาวาสรูปที่ 3 ของวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ปกครองวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2437-2457 นับเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของ จ.ราชบุรี จัดสร้างโดยพระครูวินัยธรรม (อินทร์ ปัญญาทีโป) เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพพระพุทธวิริยา (จิตร ฉนฺโน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2459 เหรียญนี้จัดสร้างมาจากประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมรรคทายกวัดมีบุตรชายทำงานด้านการช่างที่ญี่ปุ่น เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างให้