พระวัดระฆัง เนื้อหยกเขียวแดง พิมพ์กวนอู กรุงเทพฯ

            คุณชาลี ราคา องค์ละ 1,500,000 บาท

กำไลข้อมือพระวัดระฆัง ประดับเม็ดหยกแดง สายวังสร้าง กรุงเทพฯ

            คุณชาลี ราคา องค์ละ 10,000,000 บาท

พระสมเด็จ กรุวังหน้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อหยก ลงรักปิดทองร่องชาด กรุงเทพฯ

คุณชาลี

ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

พระสมเด็จ กรุวังหน้า พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จโต เนื้อหยก ลงรักปิดทองร่องชาด กรุงเทพฯ

คุณชาลี

ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

พระสมเด็จ กรุวังหน้า พิมพ์ใหญ่ลงรักปิดทอง หลังจปร. 2411 กรุงเทพฯ

คุณวรพล

ราคา องค์ละ 500,000 บาท

พระสมเด็จ กรุวังหน้า พิมพ์ใหญ่ เนื้อหยก กรุงเทพฯ

คุณชาลี

ราคา องค์ละ 15,000 บาท

พระกรุวังหน้า รูปสมเด็จพุฒจารย์โต เนื้อหยก กรุงเทพฯ

คุณชาลี

ราคา องค์ละ 15,000 บาท