พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่
พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่

พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่

วัดช้างไห้ จ.ยะลา

500,000 บาท

พร้อมใบรับรองที่ผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์

พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่ ขยาย 1600 เท่า
พระหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่ ขยาย 1600 เท่า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง