พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

6,500,000 บาท

พร้อมใบรับรองที่ผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม ขยาย 1600 เท่า
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานแซม ขยาย 1600 เท่า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง