พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

10,000,000 บาท

พร้อมใบรับรองที่ผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม ขยาย 1600 เท่า
พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม ขยาย 1600 เท่า

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง