พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศไชโย 9 ชั้น กทม.

    คุณจตุพล พันธุลาภ ราคา องค์ละ 10,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์ กทม.

  คุณไพศาล ชูนวล ราคา องค์ละ 45,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กทม.

    คุณไพศาล ชูนวล ราคา องค์ละ 45,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ กทม.

  Mr.Bundit Rasameeroj ราคา องค์ละ 50,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์โย้ กทม.

    Mr.Bundit Rasameeroj ราคา องค์ละ 40,000,000 บาท

พระสมเด็จกรุวัดบางขุนพรหม พิมพ์ใหญ่ กทม.

    คุณจตุพล พันธุลาภ ราคา องค์ละ 10,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม สองคลอง กทม.

    คุณจตุพล พันธุลาภ ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กทม.

    คุณจตุพล พันธุลาภ ราคา องค์ละ 25,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม กทม.

    คุณจตุพล พันธุลาภ ราคา องค์ละ 25,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ หลังตะกรุดทองคำ 9 ดอก กทม.

    คุณจำรัส เทียมฮี้ ราคา องค์ละ 3,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กทม.

    คุณจำรัส เทียมฮี้ ราคา องค์ละ 1,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม พิเศษ ฝังพระธาตุ กทม.

    พ.ต.ท. สมาน รัฐณรงค์ชัย ราคา องค์ละ 9,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์แซยิด แขนหักศอก กทม.

    พ.ต.ท. สมาน รัฐณรงค์ชัย ราคา องค์ละ 150,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กทม.

    พ.ต.ท. สมาน รัฐณรงค์ชัย ราคา องค์ละ 8,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์ 7 ชั้น นิยม จ.อ่างทอง

      พ.ต.ท. สมาน รัฐณรงค์ชัย ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ สองคลอง กทม.

      คุณจรัส วงศ์ทวีเกียรติ ราคา องค์ละ 10,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กทม.

      คุณจรัส วงศ์ทวีเกียรติ ราคา องค์ละ 10,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์ กทม.

      คุณจรัส วงศ์ทวีเกียรติ ราคา องค์ละ 10,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม กทม.

      พ.ต.ท. สมาน รัฐณรงค์ชัย ราคา องค์ละ 30,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม กทม.

      พ.ต.ท. สมาน รัฐณรงค์ชัย ราคา องค์ละ 15,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กทม.

      พ.ต.ท. สมาน รัฐณรงค์ชัย ราคา องค์ละ 20,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม กทม.

      คุณปวริศา ประภาวิษณุ ราคา องค์ละ 20,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม กทม.

      คุณชัยรัตน์ สุขภิรมย์ ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม กทม.

      คุณชัยรัตน์ สุขภิรมย์ ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

พระสมเด็จกรุวัดบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย กทม.

      คุณชัยรัตน์ สุขภิรมย์ ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ สองคลอง กทม.

    คุณอชิตะ กิ่งทัพหลวง ราคา องค์ละ 200,000 บาท

 

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กทม.

    คุณอชิตะ กิ่งทัพหลวง ราคา องค์ละ 12,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ สองคลอง กทม.

        พ.ต.ท.ประภากร กิ่งทัพหลวง ราคา องค์ละ 100,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กทม.

        พ.ต.ท.ประภากร กิ่งทัพหลวง ราคา องค์ละ 100,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ฐานคู่ กทม.

      คุณธงชัย คามวาศรี ราคา องค์ละ 3,500,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กทม.

        พ.ต.ท.ประภากร กิ่งทัพหลวง ราคา องค์ละ 150,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม กทม.

        พ.ต.ท.ประภากร กิ่งทัพหลวง ราคา องค์ละ 150,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์ กทม.

        พ.ต.ท.ประภากร กิ่งทัพหลวง ราคา องค์ละ 100,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม กทม.

        พ.ต.ท.ประภากร กิ่งทัพหลวง ราคา องค์ละ 200,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม กทม.

        พ.ต.ท.ประภากร กิ่งทัพหลวง ราคา องค์ละ 200,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง ชุดเบญจภาคี

      คุณอำนวยศักดิ์ แต้มเพ็ชร ราคา ชุดละ 30,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ สองคลอง กทม.

        คุณณัฐปฏิภาณ ฤทธิสน ราคา องค์ละ 2,500,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กทม.

        คุณศักรินทร์ จันวัด ราคา องค์ละ 30,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กทม.

          คุณศักรินทร์ จันวัด ราคา องค์ละ 50,000,000 บาท

พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก พิมพ์จันทร์ลอย กทม.

          คุณมนต์ ดาหนองโดก ราคาสอบถามเจ้าของวัตถุมงคลได้โดยตรง

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ กรุงเทพฯ

          คุณถนอม เกยดอน ราคา องค์ละ 20,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดเกศไชโย พิมพ์เจ็ดชั้นไหล่ตรง จ.อ่างทอง

          คุณวาริษา เชื้อช่าง ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์ กรุงเทพฯ

         คุณชาลี ราคา องค์ละ 3,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ขอบพระลงรักปิดทอง กรุงเทพฯ

         คุณชาลี ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กรุงเทพฯ

           คุณชาลี ราคา องค์ละ 2,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กรุงเทพฯ

         คุณประสบโชค ประเสริฐสุข ราคา องค์ละ 29,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กรุงเทพฯ

           คุณประสบโชค ประเสริฐสุข ราคา องค์ละ 39,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์โย้ กรุงเทพฯ

           คุณชาลี ราคา องค์ละ 2,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ทรงเจดีย์ กรุงเทพฯ

           คุณชาลี ราคา องค์ละ 2,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ สองคลอง กรุงเทพฯ

           คุณวันชัย บรรเจิดธนา ราคา องค์ละ 20,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม กรุงเทพฯ

           คุณนันทกา สว่างแสง ราคา องค์ละ 9,500,000 บาท

สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ผ่านการแช่ทำน้ำมนต์ กรุงเทพฯ

           คุณชาลี ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ สองคลอง หลัง ภาษาจีน กรุงเทพฯ

       คุณณัฐรินทร์ ราคา องค์ละ 10,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ กรุงเทพฯ

         คุณมนพร ราคา องค์ละ 20,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม กรุงเทพฯ

       คุณณัฐปภัสร์ ราคา องค์ละ 10,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ เกศทะลุซุ้ม กรุงเทพฯ

       คุณสุชาวินันท์ ราคา องค์ละ 10,000,000 บาท

พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์อกครุฑเศียรบาตร

       คุณวิวัฒน์ชัย ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

 

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ กรุงเทพฯ

คุณณรงค์ชัย

ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เกศบัวตูม กรุงเทพฯ

คุณณรงค์ชัย

ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง กรุงเทพฯ

คุณณรงค์ชัย

ราคา องค์ละ 10,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ ลงรักปิดทอง กรุงเทพฯ

คุณณรงค์ชัย

ราคา องค์ละ 15,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ กรุงเทพฯ

คุณอำนวยยศ

ราคา องค์ละ 20,000,000 บาท

พระสมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่เกศพาดซุ้ม กรุงเทพฯ

คุณอำนวยยศ

ราคา องค์ละ 25,000,000 บาท