พระวัดระฆัง พิมพ์สมเด็จพระพุฒาจารย์โตนั่งภาวนา

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

15,000 บาท

พร้อมใบรับรองที่ผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์

การ์ดใบรับรองพระแท้ขนาดเล็กสำหรับพกพา
สแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดการตรวจสอบพระแท้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง