พระปิดตาหลวงปู่โต๊ะ พิมพ์จัมโบ้ 2 เนื้อผงใบลาน แช่น้ำมนต์ วัดประดู่ฉิมพลี กทม.

  คุณทศพล แวววับ ราคา องค์ละ 400,000 บาท

พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม พิมพ์ตะพาบ (คาดเชือก) วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

   คุณณัฐธวัช เกรียงธนาศักดิ์ ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์กลาง จ.ชลบุรี

     คุณณัฐปฏิภาณ ฤทธิสน ราคา องค์ละ 1,000,000 บาท

พระปิดตาหลวงปู่ทิม พิมพ์จัมโบ้ หลังฝังตะกรุด วัดระหารไร่ จ.ระยอง

คุณอุทิศ

ราคา องค์ละ 4,000,000 บาท

พระปิดตาหลวงปู่ไข่ พิมพ์ไข่ผ่าซีก หลังยันต์ ลงรักปิดทอง วัดเชิงเลน กรุงเทพฯ

คุณเกียรติ

ราคา องค์ละ 2,000,000 บาท

พระปิดตาหลวงปู่แก้ว พิมพ์ใหญ่ หลังแบบ วัดเคลือวัลย์ จ.ชลบุรี


คุณเกียรติ

ราคา องค์ละ 3,000,000 บาท

พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม พิมพ์ตะพาบ ลงรักปิดทองร่องชาด วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

คุณอนุรักษ์

ราคา องค์ละ 3,000,000 บาท

พระปิดตาหลวงปู่แก้ว พิมพ์ใหญ่ หลังแบบ ลงรักร่องชาด วัดเคลือวัลย์ จ.ชลบุรี

คุณอนุรักษ์

ราคา องค์ละ 3,500,000 บาท

พระปิดตาหลวงปู่แก้ว พิมพ์ใหญ่หลังแบบ เนื้อสนิมแดง วัดปากทะเล จ.เพชรบุรี

คุณชาลี

ราคา องค์ละ 300,000 บาท

พระปิดตาหลวงปู่แก้ว วัดปากทะเล พิมพ์ปั้นลอยองค์ จ.เพชรบุรี

คุณนราธิป

ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

พระปิดตาหลวงปู่ไข่ พิมพ์ไข่ผ่าซีกหลังยันต์ลงรักปิดทอง วัดเชิงเลน กรุงเทพฯ

คุณวรวุฒิ

ราคา องค์ละ 300,000 บาท

พระปิดตาหลวงปู่แก้ว พิมพ์ใหญ่หลังเบี้ย วัดเครือวัลย์ จ. ชลบุรี

คุณยุทธนา

ราคา องค์ละ 2,000,000 บาท

พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบ จ.นนทบุรี

คุณยุทธนา

ราคา องค์ละ 2,000,000 บาท

พระปิดตาหลวงปู่จีน พิมพ์แข้งหมอนใหญ่ วัดท่าลาด กรุงเทพฯ

คุณวรวุฒิ

ราคา องค์ละ 200,000 บาท

พระปิดตาหลวงปู่แก้ว พิมพ์ใหญ่หลังแบบ วัดเคลือวัลย์ จ.ชลบุรี

คุณชาลี

ราคา องค์ละ 850,000 บาท

พระปิดตาหลวงพ่อป้อง วัดหลุมดิน เนื้อสัมฤทธิ์ จ.ราชบุรี

คุณปิยชัย

ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม พิมพ์ตะพาบ วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

คุณประกอบ

ราคา องค์ละ 8,000,000 บาท

พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม พิมพ์ชลูดเชือกถัก วัดสะพานสูง จ.นนทบุรี

คุณเจษฎา

ราคา องค์ละ 5,000,000 บาท

พระปิดตาหลวงปู่แก้ว พิมพ์ใหญ่ หลังแบบ วัดเคลือวัลย์ จ.ชลบุรี

คุณเจษฎา

ราคา องค์ละ 500,000 บาท