พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง เนื้อเขียวคราบแดง

วัดนางพญา จ.พิษณุโลก

5,000,000 บาท

พร้อมใบรับรองที่ผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง