พระท่ากระดาน เกศคต สนิมแดง

วัดท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี

3,500,000 บาท

พระท่ากระดาน เกศคต สนิมแดง จ.กาญจนบุรี จัดเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีพระเนื้อชินยอดนิยม ที่ผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง