พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม พิมพ์ใหญ่ หลังพระขุนแผนผงพรายกุมารพิมพ์เล็กบรรจุกรุ เนื้อว่านไพลดำ วัดละหารไร่ จ.ระยอง
พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม พิมพ์ใหญ่ หลังพระขุนแผนผงพรายกุมารพิมพ์เล็กบรรจุกรุ เนื้อว่านไพลดำ วัดละหารไร่ จ.ระยอง

พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม พิมพ์ใหญ่ หลังพระขุนแผนผงพรายกุมารพิมพ์เล็กบรรจุกรุ เนื้อว่านไพลดำ

วัดละหารไร่ จ.ระยอง

250,000 บาท

พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม พิมพ์ใหญ่ หลังพระขุนแผนผงพรายกุมารพิมพ์เล็กบรรจุกรุ เนื้อว่านไพลดำ วัดละหารไร่ จ.ระยอง ที่นำมาตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ด้วยกล้องที่มีกำลังขยาย 1,600 เท่า พร้อมใบรับรองพระแท้

พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม พิมพ์ใหญ่ หลังพระขุนแผนผงพรายกุมารพิมพ์เล็กบรรจุกรุ เนื้อว่านไพลดำ วัดละหารไร่ จ.ระยอง
พระขุนแผนผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม พิมพ์ใหญ่ หลังพระขุนแผนผงพรายกุมารพิมพ์เล็กบรรจุกรุ เนื้อว่านไพลดำ วัดละหารไร่ จ.ระยอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง