พระขุนแผนผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ หลังพระปิดตาปุ่มปุ้ยลงกรุ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
พระขุนแผนผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ หลังพระปิดตาปุ่มปุ้ยลงกรุ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

พระขุนแผนผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ หลังพระปิดตาปุ่มปุ้ยลงกรุ หลวงปู่ทิม

วัดละหารไร่ จ.ระยอง

300,000 บาท

พระขุนแผนผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ หลังพระปิดตาปุ่มปุ้ยลงกรุ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง ที่ผ่านการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จากกล้องที่มีกำลังขยาย 1,600 เท่า พร้อมใบรับรอง

พระขุนแผนผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ หลังพระปิดตาปุ่มปุ้ยลงกรุ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง
พระขุนแผนผงพรายกุมาร พิมพ์ใหญ่ หลังพระปิดตาปุ่มปุ้ยลงกรุ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง