พระหูยาน พิมพ์กลาง สนิมแดง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี

           คุณบุญเทียน ครุฑสาย  ราคา องค์ละ 250,000 บาท

พระหูยาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรี

           คุณบุญเทียน ครุฑสาย  ราคา องค์ละ 190,000 บาท

พระร่วง หลังรางปืน เนื้อสนิมแดง กรุศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

คุณชัชพล

ราคา องค์ละ 1,500,000 บาท

พระร่วงหลังรางปืน เนื้อสนิมแดง กรุศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

คุณอนุรักษ์

ราคา องค์ละ 500,000 บาท

พระร่วง หลังลายผ้า เนื้อสนิมแดง  จ.สุโขทัย

คุณยุทธนา

ราคา องค์ละ 500,000 บาท

พระหูยาน เนื้อสนิมแดง จ.ลพบุรี

คุณยุทธนา

ราคา องค์ละ 500,000 บาท

พระเจ้าพระองค์เดียว วัดมหาธาตุ จ.พิจิตร

คุณปิยชัย

ติดต่อเจ้าของ

พระมเหศวร พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน จ.สุพรรณบุรี

คุณปิยชัย

ติดต่อเจ้าของ